PFM-GROUP a PřipravBrno


V rámci našich projektů vždy dbáme na principy ekologické výstavby a cirkulární ekonomiky.
Podepsání memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku města Brna k adaptaci na klimatické
změny bylo tedy zcela logickým krokem.
Podpisem jsme se zavázali k dodržování kroků pro Brno, které zmírní produkci skleníkových plynů a
stali jsme se tak nejen hrdým nositelem pozitivní změny, ale i zeleným partnerem výzvy #PřipravBrno.

Konkrétně se jedná o:
1) Využívání moderních technologií ke snížení energetické náročnosti budov.
2) Využívání energie z obnovitelných zdrojů.
3) Snižování energetické náročnosti objektů.
4) Podpora šetrného způsobu dopravy.
5) Podpora retence vody na pozemcích.
6) Efektivní nakládání s vodou a maximální míra šetření.
7) Maximalizace výsadby zeleně a její ochrana.
8) Motivování zaměstnanců k šetrnému hospodaření se zdroji a energiemi.
9) Dodržování zásad cirkulární ekonomiky.
10) S plným nasazením podporovat Memorandum a aktivně se angažovat při zdokonalování
životního prostředí v Brně.
V rámci příkladů dobré praxe jsme několik našich projektů přihlásili do výzvy #PřipravBrno, kde
budou vyhodnoceny odbornou komisí a rozhodne se o udělení partnerského ocenění.
O projektech si můžete více přečíst:
Dukelská Office: Svitava Office – chytrý administrativní objekt – Priprav Brno
Novostavba administrativní budovy ve vysokém kvalitativním standardu v Brně, která respektuje
historickou zástavbu a zároveň přináší moderní stavební styl.
SmartZone D1 Troubsko: Renfield stojí za projektem SmartZone D1 v Troubsku – Priprav Brno
Novostavba skladovacích a výrobních ploch v Troubsku, která patří do sítě parků SmartZone.
Purkyňka Offices: Moderní rekonstrukce pro dokonalou pracovní atmosféru – Purkyňka Offices! –
Priprav Brno

Komplexní rekonstrukce Office areálu několika pro dokonalou atmosféru na ulici Purkyňova v Brně.