Politika PFM-GROUP

1. ÚČEL

Závazek vrcholového vedení společnosti PFM-GROUP, prezentovaný jako Politika systému řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. 

2. ROZSAH

Politika je závazná pro všechny pracovníky PFM-GROUP a relevantních zainteresovaných stran. 

3. POLITIKA PFM-GROUP

 Pro naše společnosti a činnosti

 • PFM – service s.r.o.
  • údržba a komplexní péče o vlastní i externí nemovitosti (vedené jako zakázky)
  • administrativní činnost pro všechny společnosti skupiny PFM
 • PFM – Greenvia s.r.o.
  • Návrhy, realizace a údržba sadových úprav
  • Návrhy, realizace, údržba a pronájem interiérové zeleně
 • Atelier 99 s.r.o.
  • projekční služby pro vlastní objekty i externí zákazníky (vedené jako zakázky)
 • RENFIELD s.r.o.
  • projektový management pro vlastní objekty i externí zákazníky (vedené jako zakázky)

Vize a politika k zajištění kvality produktů a služeb, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce

 • VIZE: Vidíme dál než do své kapsy. Vytváříme takový prostor, ve kterém si každý z nás může dovolit dělat svět lepším místem k životu.
 • Jsme zdravá a silná skupina firem střední velikosti, která poskytuje širokou nabídku služeb v oblasti nemovitostí.
 • I přes náš záběr a profesionalitu uchováváme domácký charakter prostředí pro své zaměstnance a partnery a osobní přístup pro své klienty.
 • Svým záběrem přesahujeme do dalších, sociálních a společenských oblastí lidského života a cítíme za ně odpovědnost.
 • Dohromady tvoříme jeden celek, kde nás baví dělat to, co děláme.
 • Udržitelný ziskový růstu
  • Rosteme trvale, rok od roku. Je to naše existenciální nutnost. Jen díky tomu naše firma žije.
  • Rozvíjíme se udržitelně – a to ve všech aspektech: od ekonomických až po ty ekologické. Citlivě vnímáme všechna období, kterými ekonomika firmy prochází, a respektujeme je.
 • Lidé a organizace
  • Zaměstnance vnímáme jako největší hodnotu firmy. Jeden k druhému se chováme s respektem a úctou a dodržujeme morální kodex.
  • Pracujeme na rozvoji zaměstnanců: vzdělávání je u nás prioritou. 
  • Abychom umožnili plynulý kariérní růst a posílili stabilitu firmy, máme pro každou z klíčových pozic zástupce a nástupce.
 • Kultura a hodnoty
  • Naši firemní kulturu určuje naše chování — napříč celou firmou. Pěstujeme úctu k sobě navzájem a dbáme na slušné jednání. 
  • Kulturu a hodnoty promítáme i do našich cílů, procesů či dat, které měříme a vyhodnocujeme.
 • Orientace na trh
  • Sledujeme chování a preference trhu — v Česku i zahraničí. Jsme mezi prvními, kdo reaguje na změny (First-mover).

• Zaměření na klienta

 • Dbáme na spokojenost klienta. Pěstujeme dobré vztahy, které vnímáme jako základ přirozené loajality. Krok za krokem budujeme prostor pro dlouhodobou spolupráci.
 • Rychlost zavádění
  • Veškeré změny se snažíme zavádět rychle a pružně. Budujeme si tím ekonomickou sílu i náskok před konkurencí.
 • Posouvání se vpřed
  • Klademe důraz na rozvoj. Neustále se snažíme zlepšovat, abychom zajistili kontinuální vývoj v každém okamžiku

Morální kodex

 • Respektujeme se navzájem. Všichni a všude.
 • Vyšší postavení vnímáme jako vyšší odpovědnost, ne větší privilegia.
 • Mluvíme pravdu.
 • Naše slovo má váhu. Co slíbíme, to dodržíme.
 • Nekrademe.
 • Nepodvádíme.
 • Platíme daně a odvody.
 • Úplatky nedáváme ani je nepřijímáme.
 • Neakceptujeme žádná protiplnění na úkor společnosti nebo klientů.
 • S partnery hledáme oboustranně výhodná řešení.
 • Platíme v dohodnutém termínu splatnosti.