Rehabilitace OD Klášter

o projektu

Rehabilitace rozsáhlého barokního komplexu v centru Brna

Denně tudy projdou stovky lidí. Více než 350 let starý areál původního kláštera v centru Brna dnes slouží jako obchodní centrum. Našim záměrem je vdechnout tomuto skomírajícímu objektu život – zrekonstruovat ho, zajistit dostavbu proluky na ulici Novobranské a obstarat správu včetně údržby celého komplexu v souladu se zásadami památkové péče.

projekty ukazují

Výsledek naší synergie

check copy 2

Architektonické a projekční služby od studie po prováděčku,
check copy 2

projektový management včetně návrhu optimálního řešení z pohledu budoucí efektivity provozu a zajištění výběrových řízení na služby subdodavatelů,
check copy 2

správa a údržba objektu podle zásad památkové péče, facility audit včetně detailního pohledu na aktuální stav objektu a plánu dalšího rozvoje.